Slovenska mreža zdravih šol je članica Evropske mreže zdravih šol že od leta 1993.

Zdrava šola je šola, ki zavestno, načrtno in usmerjeno promovira zdravje.

Osnovna šola Poljane je bila v mrežo sprejeta aprila 2016.

Z vstopom v Slovensko mrežo zdravih šol smo se zavezali, da bomo spodbujali uresničevanje naslednjih ciljev:

 • aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli;
 • skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci;
 • potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem;
 • vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude;
 • izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja;
 • skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo;
 • aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učencev in učiteljev;
 • upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje;
 • upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu vzgoje za zdravje;
 • sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri vzgoji za zdravje;
 • vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnenm načrtu vzgoje za zdravje.

Na področju zdravja naša šola že deluje na več načinov z različnimi aktivnostmi:

a) EKOLOGIJA:

vključeni smo v projekt EKO ŠOLA, kjer sodelujemo na različnih natečajih in akcijah:

 • zbiralna akcija odpadnega papirja, zbiranje plastičnih zamaškov, zbiranje PET plastenk, zbiranje odpadnega tekstila, zbiranje starih baterij, tonerjev, kartuš, sijalk
 • ločevanje odpadkov na šoli
 • čistilna akcija okrog šole
 • ogrevanje šole z energetsko obnovljimi viri energije
 • zmanjšujemo količino embalaže
 • imamo dobro pitno vodo
 • Modra energija-obnovljivi viri sedanjosti in prihodnosti (40% električne energije)
 • imamo Certifikat trajnostne objektne higiene
 •  

b) Vsako leto si prizadevamo pridobiti naziv PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA in se vključevati v njihove projekte.

c) HUMANITARNE akcije:

 • izdelava izdelkov za dobrodelni sejem, kjer so sredstva namenjena šolskemu skladu
 • dobrodelna akcija igrač, oblačil in hrane za Rdeči križ
 • aktualne dobrodelne akcije za nastale situacije (begunci, poplave,..)
 • akcija Star mobi.si,..

d) MEDGENERACIJSKO sodelovanje:

 • SIMBIOZA (sodelujejo zaposleni in učenci prostovoljci)
 • obdaritev starejših občanov v mesecu marcu
 • v mesecu decembru vsako leto na šoli izdelujemo voščilnice in jih pošljemo starejšim občanom
 • priprava kulturnih prireditev na katere so povabljeni starši in starejši občani

e) PROSTOVOLJSTVO: pomoč mlajšim učencem v OPB – igranje, delo domačih nalog,…)

f) PROMETNA VZGOJA:

 • učenci 5. razreda vsako leto opravljajo kolesarski izpit
 • šola vsako leto pripravi občinsko tekmovanje BICIKL za učence od 5. do 9. razreda
 • na šoli je izdelan prometno varnostni načrt v sodelovanju z občino in krajevno skupnostjo

g) DELAVNICE ZA KREPITEV DUŠEVNEGA ZDRAVJA:

Sodelovanje z Rdečim križem in izvedba delavnic:

1.razred: Z malo dejanj veliko zdravja
2.razred: Kaj želi moj trebušček?
3.razred: Oprostite, vam lahko pomagam?
4.razred:Tajno društvo SPN sam pazi nase
5.razred: HUGO-v GRB
6.razred: Zrcalce, zrcalce
7.razred: Različnost nas bogati
8.razred: Da bom zmogel reči ne

Sodelovanje z NIJZ in izvedba delavnic oziroma predavanj:

1.razred: Zdrave navade
2.razred: Osebna higiena
3.razred: Zdrav način življenja
4.razred: Preprečevanje poškodb
5.razred: Zasvojenost
6.razred: Odraščanje
7.razred: Pozitivna samopodoba in stres
8.razred: Medosebni odnosi
9.razred: Vzgoja za zdravo spolnost

Sodelovanje z organizacijo SAFE.si: Varna raba interneta

1.razred: Ne bodi ovčka na internetu
5.razred: Varna raba facebook-a
7.razred: Varna raba interneta
8.razred: Sem pametnejši od mobilnega telefona

h) ODDELČNE SKUPNOSTI:

 • šolska svetovalna služba in razredniki vodijo pogovore in delavnice o medosebnih odnosih, učenju, internetu, mediaciji, skrbi za zdravje…
 • za 9. razred je vsako leto organizirana delavnica o trgovini z ljudmi DRUŠTVA KLJUČ
 • v okviru KARITAS-a smo se prijavili na natečaj Bodi pozoren, bodi previden in brezplačne delavnice o trgovini z ljudmi od 7. do 9. razreda OŠ

i) ŠOLSKA SKUPNOST:

 • priprava in izvedba gibarij z vrtcem
 • teden otroka – bralni zaklad
 • obeležitev svetovnih dnevov
 • sodelovanje v otroškem parlamentu: pasti mladostništva
 • sodelovanje v akciji Nivea-modro srce

j) ŠOLSKA PREHRANA:

 • vključeni smo v projekt Shema šolskega sadja in zelenjave
 • “Slovenski tradicionalni zajtrk”
 • učence spodbujamo k sodelovanju na tekmovanjih: Zdrav dih za navdih in Sladkorna bolezen
 • pogovori o zdravi prehrani in kulturnem zaužitju hrane na oddelčnih skupnostih
 • izdelava uravnoteženih jedilnikov, kjer sodelujejo tudi učenci 9. razreda
 • vključevanje živil lokalnih proizvajalcev na jedilnik in zmanjševanje količine sladkorja in soli pri pripravi jedi

k) ŠPORT:

 • Zlati sonček za učence od 1. do 3. razreda
 • športno-vzgojni karton od 1. do 9. razreda
 • zimska in letna šola v naravi s poudarkom na gibanju
 • športni dnevi po LDN-ju
 • izvedba medobčinskega atletskega športnega dne za učence 4. in 5. Razreda
 • medpredmetno povezovanje v 9. razredu: srčni utrip in športna vadba
 • zdravstveno-športna vzgoja
 • društvene dejavnosti: nogomet, šah, rokomet, odbojka, športne igre, igre z žogo, košarka, namizni tenis, orientacijski tek
 • planinski krožek za učence od 1. do 5. razred

l) ZDRAVJE:

 • skrb za zdrave zobe
 • redni sistematski pregledi
 • učence med poukom opozarjamo na pravilno telesno držo
 • zaposleni na šoli smo imeli izobraževanje o evakuaciji in uporabi defibrilatorja
 • šola organizira družabna srečanja, gledališke predstave in pohode za zaposlene.

Dogajanje v okviru projekta

Šolsko leto 2022/23

Šolsko leto 2021/22

Šolsko leto 2020/21

Šolsko leto 2019/20

Šolsko leto 2018/19

Arhiv

(Skupno 347 obiskov, današnjih obiskov 1)