SPLOŠNO

Mednarodna organizacija UNESCO je po drugi svetovni vojni organizirala gibanje za načrtno vplivanje na mlade ljudi, da bi v njihovih glavah in srcih krepili znanje in pripravljenost za medsebojno sprejemanje in prijateljsko povezovanje. Unesco je spodbudil organizirano povezovanje med šolami, njihovi programi, učenci in učitelji.

Zveza UNESCO ASPnet (UNESCO Associated Schools Project Network) je nastala z namenom, da bi se šole med seboj povezovale in skupaj uresničevale temeljni UNESCO ASPnet cilj: da bomo združeni s skupnimi močmi uveljavljali kulturo miru in nenasilja, da bomo skrbeli za našo kulturno in naravno dediščino, da se bomo vsako leto spomnili mednarodnih dni in let, določenih s strani UNESCA, predvsem pa se naučili skrbeti za ohranitev  našega skupnega doma – planeta Zemlje.

V Sloveniji je bila prva šola vključena v mrežo Unesco šole ASP net leta 1992.

OŠ POLJANE

Naša šola se je projektu pridružila v šolskem letu 2007/2008 kot pridružena članica s središčem v Mojstrani.

V šolskem letu 2011/2012 je naša šola izpolnjevala vse pogoje in pridobila NACIONALNI STATUS UNESCO ŠOLE.
Listino je prejela 7. 12. 2012 na 14. srečanju Unesco šol. Več o tem pomembnem dogodku na tej povezavi.

V okviru programa Unesca na naši šoli organiziramo različne dejavnosti, ki so smiselno razporejene čez vse leto. Vključujemo se v projekte, razpisane v okviru mreže, ter se vsako leto spomnimo tudi mednarodnih dni in let, določenih s strani Unesca. Vse informacije o Unescu, nacionalnih projektih ter članih so dostopne na tej povezavi.

 

Cilji projekta in glavne naloge:

OŠ Poljane se trudi v vse svoje projekte vključiti štiri Delorsova načela, ki zavezujejo vse članice mreže Unesco šol:

 • Učiti se, da bi vedeli.
 • Učiti se, da bi znali delati.
 • Učiti se, da bi znali živeti skupaj.
 • Učiti se biti.

UNESCO ASP net ima tudi konkretne projekte in naloge:

 • obeleževanje mednarodnih spominskih dni, let in desetletij,
 • vzgoja za mir, strpnost in nenasilje,
 • skrb za zdravo in prijazno okolje,
 • skrb za kulturno dediščino,
 • medsebojno povezovanje in hkratno ohranjanje lastne identitete.

Šolska koordinatorica:

Damjana Bonča

Kontakt: damjana.bonca@sola-poljane.si

 

Letni delovni načrt za projekt Unesco v šolskem letu 2022/2023

Zveza Unesco ASPnet (Unesco Associated Schools Project Network) je nastala z namenom, da bi se šole med seboj povezovale in skupaj uresničevale temeljne cilje: da bomo združeni s skupnimi močmi uveljavljali kulturo miru in nenasilja, da bomo skrbeli za našo kulturno in naravno dediščino, da se bomo vsako leto spomnili mednarodnih dni in let, določenih s strani Unesca, predvsem pa se naučili skrbeti za ohranitev  našega skupnega doma – planeta Zemlje.

Osnovna šola Poljane je članica slovenske mreže Unesco šol ASPnet že od šolskega leta 2011/2012, in sicer kot dejaven člen središča za Gorenjsko s sedežem v Mojstrani. V okviru programa na naši šoli organiziramo različne dejavnosti, ki so smiselno razporejene čez vse leto. Vključujemo se v projekte, mreže, se odzivamo na razpise in natečaje ter vsako leto obeležujemo pomembne mednarodne dneve. Na šolski ravni se trudimo v vse svoje projekte vključiti štiri Delorsova načela, ki zavezujejo vse članice mreže Unesco šol:

 • Učiti se, da bi vedeli.
 • Učiti se, da bi znali delati.
 • Učiti se, da bi znali živeti skupaj.
 • Učiti se biti.

Prioritetna tematska področja ASPnet se skladajo s cilji trajnostnega razvoja še posebej ciljem točke 4.7 četrtega cilja trajnostnega razvoja – Izobraževanje 2030 (SDG 4 – Education 2030):

 • pripadnost globalni skupnosti in kultura miru ter nenasilja,
 • trajnostni razvoj in trajnostni življenjski slog,
 • medkulturno učenje in spoštovanje kulturne raznolikosti in dediščine.

Tem smernicam sledimo tudi pri oblikovanju letnega načrta dejavnosti Unesca na šoli, pri čemer so glavni cilji:

 • obeleževanje mednarodnih spominskih dni, let in desetletij,
 • vzgoja za mir, strpnost in nenasilje,
 • skrb za zdravo in prijazno okolje,
 • skrb za kulturno dediščino,
 • medsebojno povezovanje in hkratno ohranjanje lastne identitete.

Šola skladno s pravili mreže uporablja logotip Unesco šole in je opremljena tudi z enotno tablo, ki je pritrjena na vidnem mestu in na kateri je uradni logo ASPnet.

Glede na pogoje za ohranitev članstva v ASP mreži Unesco šol (28. člen Pravil delovanja slovenske mreže Unesco pridruženih šol, dostopno na: http://www.aspnet.si/o-mrezi/pravila.html) v šolskem letu 2022/2023 načrtujemo dejavnosti, navedene v tabeli (po mesecih). Realizacija načrtovanih dejavnosti je odvisna od zdravstvenega stanja na ravni države ter drugih dejavnosti na šoli.

DEJAVNOST KRAJ IZVEDBE ČAS IZVEDBE VODJA/SODELUJOČI
oddaja letnega delovnega načrta in opis predvidenih dejavnosti   september 2022 šolska koordinatorica
predstavitev ASPnet in dejavnosti v sklopu mreže na šolski spletni strani   vse leto šolska koordinatorica
obveščanje šolske in lokalne skupnosti o članstvu v ASPnet   vse leto

posamezni učenci,

šolska koordinatorica

Sodelovanje v projektu Dediščina v rokah mladih OŠ Poljane vse leto Šolska koordinatorica v sodelovanju z učitelji ZGO, GEO, LUM
obeležitev svetovnega dneva pismenosti OŠ Poljane 8. september 2022 Majda Bernik, šolska koordinatorica
Obeleževanje svetovnih dni, povezanih z boleznimi OŠ Poljane Vse leto Barbara Tavčar, šolska skupnost
Srečanje za koordinatorje Unesco šol Kapela 16. in 17. september 2022 šolska koordinatorica
obeležitev svetovnega dneva učiteljev OŠ Poljane 6. oktober 2022 šolska skupnost
srečanje gorenjskih Unesco šol Semič 30. september 2022 2–3 učenci, šolska koordinatorica
obeležitev svetovnega dneva boja proti aidsu OŠ Poljane 1. december 2022 Barbara Tavčar, šolska skupnost
sodelovanje v projektu Stara igr(ač)a za novo veselje OŠ Poljane december 2022 Mirjam Rožič Pfajfar
sodelovanje v projektu Obudimo pisanje pisem OŠ Poljane vse leto

Maja Trček, učenci 2. b razreda

Katja Podbevšek, 2 učenca s PP

sodelovanje v projektu Moder stol – nekdo misli nate OŠ Poljane Vse leto Katja Podbevšek, učenci 2. r OPB
Sodelovanje v projektu Menjaj branje in sanje OŠ poljane Vse leto Mateja Tušek
sodelovanje v projektu Pozdrav ptic miru OŠ Poljane vse leto

Mihaela Žakelj Ogrin,

Damjana Bonča,

učenci pri pouku DKE

sodelovanje v projektu Branje – moje sanje OŠ Poljane Vse leto Bojana Lenar
obeležitev Mednarodnega dneva športa za razvoj in mir OŠ Poljane 6. april 2023 Jolanda Mur
sodelovanje v projektu Drugačnost nas bogati OŠ Poljane vse leto

učenci pri pouku DKE,

učiteljica DKE

Sodelovanje v projektu Kaj skrivajo naši travniki PŠ Javorje vse leto

Petra Šuštaršič

2. razred PŠ Javorje

oddaja letnega poročila o delu šole   junij 2023 šolska koordinatorica
Povezava na arhiv objav Unesco

 

 
 
(Skupno 524 obiskov, današnjih obiskov 1)