Osnovno šolo Poljane upravljata ravnateljica in svet zavoda.

1. Svet zavoda

Svet zavoda ima štiriletni mandat.

Sestavljajo ga:

  • trije predstavniki ustanovitelja (Vilma Kos, Janez Oblak in Jure Dolenc),
  • pet predstavnikov zavoda (Alenka Ortar, Barbara Dolenec, Barbara Tavčar, Marinka Tomažin in Tatjana Ravnikar) ter
  • trije predstavniki staršev (Peter Peternel, Matej Mlinar in Luka Košir).

Predsednica sveta zavoda je Barbara Tavčar, namestnica predsednice pa Alenka Ortar.

2. Svet staršev

V delo šole se starši vključujejo preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora.
Sestavljajo ga starši učencev posameznih oddelkov, ki so izvoljeni na prvem roditeljskem sestanku.

Predsednica sveta staršev v šolskem letu 2023/24 je Urška Mrak.

 

3. Strokovni organi šole

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

(Skupno 866 obiskov, današnjih obiskov 1)