Osnovno šolo Poljane upravljata ravnateljica in svet zavoda.

1. Svet zavoda

Svet zavoda ima štiriletni mandat.

Sestavljajo ga:

  • trije predstavniki ustanovitelja (Anton Debeljak, Janez Hrovat, Peter Peternel),
  • pet predstavnikov šole (Polona Zupan, Katja Zorko, Tina Mlinar Rozinger, Ana Plestenjak, Jurij Kumer) ter
  • trije predstavniki staršev (Simon Kokelj, Urška Mrak, Martina Kolenc Novak – vrtec).

Predsednik sveta zavoda je Jurij Kumer, namestnik predsednika pa Anton Debeljak.

2. Svet staršev

V delo šole se starši vključujejo preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora.
Sestavljajo ga starši učencev posameznih oddelkov, ki so izvoljeni na prvem roditeljskem sestanku.

Predsednca sveta staršev v šolskem letu 2022/23 je Urška Mrak.

 

3. Strokovni organi šole

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

(Skupno 592 obiskov, današnjih obiskov 1)