Svetovalna delavka

Svetovalni delavki na OŠ Poljane sta pedagoginja Damjana Bonča in psihologinja Polona Zupan.

Čas pogovornih ur za starše je vsak dan 7.00–8.00 in 12.00–14.00
ter v času popoldanskih pogovornih ur.

 • E-pošta: damjana.bonca(at)sola-poljane.si in polona.zupan(at)sola-poljane.si
 • Telefon: (04) 50-70-520 (Damjana Bonča) in (04) 50-70-525 (Polona Zupan)

 

Damjana Bonča skrbi za:

 • učence od 1. do 3. razreda;
 • svetovanje in pomoč staršem;
 • vpis v 1. razred;
 • prepis in izpis;
 • status učenca (status športnika in umetnika);
 • delo s prostovoljci;
 • DOBRO SEM;
 • prijave na tabore, kolonije in letovanja učencev;
 • usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (od 1. do 3. razreda);
 • izvajanje delavnic, predavanj in izobraževanj za starše in učence;
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami;
 • izvajanje testiranja in ocenjevanja;
 • svetovalno delo v vrtcu.

 

 

Polona Zupan skrbi za:

 • učence od 4. do 9. razreda;
 • svetovanje in pomoč staršem;
 • vpis v srednjo šolo (karierna orientacija);
 • nadarjene učence;
 • izvajanje psihološkega testiranja in ocenjevanja;
 • ISP (individualna in skupnska pomoč);
 • NEON;
 • učence tujce;
 • predavanja, izobraževanja in delavnice za starše, učence in učitelje;
 • akcijo Pokloni zvezek in podobne aktivnosti;
 • usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (od 4. do 9. razreda);
 • izvajanje delavnic, predavanj in izobraževanj za starše in učence;
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami.
(Skupno 2.926 obiskov, današnjih obiskov 1)