OŠ Poljane se je vključila v projekt v šolskem letu 2013/2014.

Šolska shema je nadomestila nekdanji: Shemo šolskega sadja in zelenjave ter Shemo šolskega mleka

ŠOLSKA SHEMA je nov ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. Začetek izvajanja šolske sheme je šolsko leto 2017/2018. Podlaga za njeno načrtno in učinkovito izvajanje je ta strategija, ki je sprejeta za šestletno obdobje od šolskega leta 2017/2018 do šolskega leta 2022/2023. Strategijo je pripravila medresorska delovna skupina na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejel pa jo je minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrico, pristojno za izobraževanje in ministrico, pristojno za zdravje. V šolski shemi se otrokom v osnovni šoli in gojencem v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami brezplačno razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. Šolska shema vključuje tudi spremljanje in vrednotenje učinkov sheme ter obveščanje javnosti.

Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza) pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti.

Šole so se morale s šolskim letom 2017/2018 ob prijavi v novo Šolsko shemo odločiti, ali bodo razdeljevale le šolsko sadje in zelenjavo ali le šolsko mleko ali oboje.

Na naši šoli bomo od šolskega leta 2017/2018 dalje nadaljevali z ukrepom Shema šolskega sadja in zelenjave.
Šola mora razdeljevati sadje in zelenjavo kot dodatni obrok poleg redne šolske prehrane. To pomeni, da šola sadja in zelenjave, ki ga ponuja v okviru šolske prehrane, ne sme nadomestiti s sadjem in zelenjavo iz SŠSZ.
To je označeno tudi na jedilniku. Sadje oz. zelenjavo bomo učencem ponudili 1x na teden. Vsak četrtek pred poukom oziroma v času oddelčnih skupnosti na PŠ Javorje in pri šolski malici na OŠ Poljane. Sadje oziroma zelenjavo bodo delili učenci v razredih.

 

Dogajanje v okviru projekta

Šolsko leto 2022-2023

Šolsko leto 2021-2022

Šolsko leto 2020-2021

Šolsko leto 2019-2020

Šolsko leto 2018-2019

Šolsko leto 2017-2018

Šolsko leto 2016-2017

Šolsko leto 2015-2016

Šolsko leto 2014-2015

 

 

 

(Skupno 863 obiskov, današnjih obiskov 1)