Splošne informacije Obroki in cenik Prijava na šolsko prehrano Odjava posameznih obrokov Subvencioniranje prehrane Dietna prehrana Označevanje alergenov Jedilniki Projekt ŠOLSKA SHEMA
  1. Subvencioniranje prehrane v osnovni šoli ureja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) v povezavi z Zakonom o šolski prehrani (ZŠolPre-1).
  2. Meje dohodkovnih razredov se usklajujejo enkrat letno z odredbo. 
    Odredba o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2023

1. POLNA SUBVENCIJA MALICE

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni učenci v družinah, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje 5. dohodkovnega razreda, ki za leto 2023 znaša 652,12 EUR (25. člen ZUPJS ter 1. člen Odredbe o uskaditvi mej) .

 SUBVENCIJA MALICE OTROKOM V REJNIŠTVU

Ne glede na določbo 25. člena pripada polna subvencija malice tudi vsem učencem, ki so v rejništvu ali so prosilci za mednarodno zaščito. Malica je za te učence v vsakem primeru brezplačna.

2. POLNA SUBVENCIJA KOSILA

Od 1. 9. 2023 dalje so po zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B) do polne subvencije oziroma brezplačnega kosila upravičeni učenci v družinah, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda (7. člen ZŠolPre-1B).

Do polne subvencije kosila so od 1. 9. 2023 torej upravičeni tudi učenci v družinah, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, za leto 2023 ne presega 516,76 EUR (25. člen ZUPJS ter 1. člen Odredbe o uskaditvi mej) .

3. POGOJ ZA SUBVENCIJO PREHRANE

Pogoj za subvencijo prehrane učencu je:

  • da se učenci redno izobražujejo,
  • da so prijavljeni na posamezne obroke s predpisanim obrazcem;
  • da imajo starši oz. skrbniki veljavno odločbo o otroškem dodatku.
(Skupno 499 obiskov, današnjih obiskov 1)