Splošne informacije Obroki in cenik Prijava na šolsko prehrano Odjava posameznih obrokov Subvencioniranje prehrane Dietna prehrana Označevanje alergenov Jedilniki Projekt ŠOLSKA SHEMA

Subvencioniranje prehrane v osnovni šoli ureja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) v povezavi z Zakonom o šolski prehrani (ZŠolPre-1).

POLNA SUBVENCIJA MALICE

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni učenci v družinah, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. (25. člen ZŠolPre-1).

 SUBVENCIJA MALICE OTROKOM V REJNIŠTVU

Ne glede na določbo 25. člena pripada subvencija malice učencem, ki so v rejništvu ali so prosilci za mednarodno zaščito, v višini cene malice.

Malica je za te učence v vsakem primeru brezplačna.

POLNA SUBVENCIJA KOSILA

Do polne subvencije oziroma brezplačnega kosila so upravičeni učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

POGOJ ZA SUBVENCIJO

Pogoj za subvencijo prehrane učencu je:

  • da se učenci redno izobražujejo,
  • da so prijavljeni na posamezne obroke s predpisanim obrazcem;
  • da imajo starši oz. skrbniki veljavno odločbo o otroškem dodatku.
(Skupno 352 obiskov, današnjih obiskov 1)