Splošno

a) Dokumentacija je pripravljena v obliki PDF datotek. To obliko odprete z pregledovalnikom PDF Adobe Acrobat Reader ali podobnim. Pregledovalniki so v večini dosegljivi na spletu brezplačno. Povezava za Adobe Acrobat Reader DC.

Navodilo za namestitev Adobe Acrobat Reader DC in kako ga določimo za privzet bralnik PDF dokumentov.

b) Obrazci in vloge so pripravljeni v dveh oblikah.

1. oblika je DOCX
Te dokumente lahko odprete v urejevalniku besedila MS Word in jih v njem tudi po potrebi izpolnite in natisnete. Lahko pa jih seveda natisnite neizpolnjene in jih izpolnite ročno.

2. oblika je PDF
Tudi te obrazce odprete s pregledovalnikom PDF. Dokument lahko izpolnite elektronsko in natisnete. Lahko pa jih seveda natisnite neizpolnjene in jih izpolnite ročno.

c) Navodilo za elektronsko izpolnjevanje dokumentov:

1. Izberite možnost Prenos, ki je nekje v gornjem delu ekrana in jo odprite v PDF pregledovalniku.
2. Shranite datoteko (Shrani kot) v primerno mapo na vašem računalniku.
3. Izpolnite vse podatke (polja) na obrazcu.
4. Natisnite datoteko in jo lastnoročno podpišite. Izpolnjen dokument lahko tudi shranite za kasneje.

1 Soglasja za prejem računov/položnic po elektronski poti

Vsa soglasja lahko:

  • pošljete po navadni pošti na naslov: Osnovna šola Poljane, Poljane nad Škofjo Loko 100, 4223 Poljane nad Škofjo Loko,
  • oddate osebno v računovodstvu ali
  • pošljete v pdf obliki na e-naslov: knjigovodstvo(at)sola-poljane.si

Prosimo, če lahko zaradi berljivosti vsa soglasja izpolnite elektronsko preko računalnika.

Pomembno

Obrazec je potrebno izpolniti ločeno za vsakega otroka oziroma učenca.


1. E-račun preko UJP-a na elektronski naslov prejemnika

Za tak način prejemanja položnic je potrebno podati pisno soglasje, nato pa potrditi e-sporočilo iz UJP-a (Uprava za javna plačila RS, v nadaljevanju UJP), saj vam e-račune lahko pošiljamo le preko UJP-a.

1. korak: Najprej podate pisno soglasje, da želite prejemati položnice na svoj e-naslov. Vpišete vse zahtevane podatke (ne pozabite napisati vašo davčno številko in elektronski naslov).  Po prejemu vaše pisne izjave pošljemo podatke na UJP.

2. korak: UJP na vaš elektronski naslov pošlje dovoljenje za prejemanje e-računov na e-naslov. Nujno je, da po prejemu sporočila od UJP-a na vaš elektronski naslov le-tega potrdite. Z vašo potrditvijo e-sporočila iz UJP-a dobi šola/vrtec dovoljenje, da e-račune prične pošiljati po e-pošti.

Pomembno

Računov tako ne boste več prejemali v tiskani obliki, ampak jih boste prejemali izključno na svoj e-naslov.

Soglasje za prejemanje e-računov na elektronski naslov velja za ves čas vključitve vašega otroka v šolo ali vrtec oziroma do preklica in ga ni potrebno podaljševati vsako leto znova.

V primeru spremembe vašega e-naslova morate ponovno izpolniti obrazec.

 

Dokument PDF – Acrobat Reader
Soglasje za prejem E-računov/položnic na elektronsko pošto – ročno izpolnjevanje PDF oblika 
Soglasje za prejem E-računov/položnic na elektronsko pošto – računalniško izpolnjevanje PDF oblika 

2. E – račun v vašo spletno banko

1. korak: Preverite, če vaša banka omogoča prejemanje e-računov.

2. korak: Izpolnite soglasje v celoti za prejemanje e–računov v svojo spletno banko.

3. korak: V vaši spletni banki se prijavite/naročite na prejemanje e – računov.

  • Izdajatelj Osnovna šola Poljane, 4223 Poljane, DŠ 95058354
  • V polje referenčna oznaka prepišete sklicno številko iz zadnjega UPN plačilnega naloga (referenca prejemnika), ki ste ga skupaj z računom prejeli od nas.
Pomembno

Račun v e-obliki prejmete v svoj predal e-banke, kjer ga tudi poravnate in ga ne prejemate več v tiskani obliki.

Soglasje za prejemanje e-računov velja za ves čas vključitve vašega otroka v šolo ali vrtec oziroma do preklica in ga ni potrebno podaljševati vsako leto znova.

V primeru sprememb morate ponovno izpolniti obrazec.

Račun/e, ki jih boste prejemali v spletno banko, se žal ne da združevati (v primeru več otrok).

 

Dokument PDF – Acrobat Reader
Soglasje za prejem E-računov v spletno banko – ročno izpolnjevanje PDF oblika
Soglasje za prejem E-računov v spletno banko – računalniško izpolnjevanje PDF oblika

3. Plačilo s SEPA direktno obremenitvijo (trajnik)

1. korak: Izpolnite soglasje za odprtje trajnika (SEPA direktna obremenitev).

2. korak: UJP na vaš elektronski naslov pošlje dovoljenje za prejemanje e-računov na e-naslov. Nujno je, da po prejemu sporočila od UJP-a na vaš elektronski naslov le-tega potrdite. Z vašo potrditvijo e-sporočila iz UJP-a dobi šola/vrtec dovoljenje, da lahko izvaja SEPA obremenitve.

Pomembno

Računov ne boste več prejemali v tiskani obliki, zato morate napisati vašo davčno številko in elektronski naslov za pošiljanje obračuna preko UJP na vaš elektronski naslov.

Soglasje za plačilo s SEPA obremenitvijo velja za ves čas vključitve vašega otroka v šolo ali vrtec oziroma do preklica in ga ni potrebno podaljševati vsako leto znova.

V primeru sprememb morate ponovno izpolniti obrazec.

 

Dokument PDF – Acrobat Reader
Soglasje za SEPA direktno obremenitev – trajnik – ročno izpolnjevanje PDF oblika
Soglasje za SEPA direktno obremenitev – trajnik – računalniško izpolnjevanje PDF oblika

2 Sofinanciranje dejavnosti iz sredstev šolskega sklada

Šola ima ustanovljen šolski sklad. Namenjen je financiranju dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, za nakup nadstandardne opreme in zviševanje standarda pouka oz. se ne financirajo iz javnih sredstev. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij in drugih virov.

Za izvedbo šole v naravi, ki jo subvencionira ministrstvo, pristojno za šolstvo, ni možno uveljavljati dodelitve sredstev iz šolskega sklada.  Izpolnite lahko le vlogo “Subvencioniranje* šole v naravi iz sredstev ministrstva“.

Dokument PDF – Acrobat Reader DOCX – MS Word
Pravila šolskega sklada PDF oblika  
Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada za ŠOLO PDF oblika DOCX oblika
Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada za VRTEC PDF oblika DOCX oblika

3 Subvencioniranje* šole v naravi iz sredstev ministrstva

Ministrstvo, pristojno za šolstvo, za vsakega učenca prispeva del sredstev (subvencionira) za izvedbo ene šole v naravi. Z vlogo si lahko zagotovite večje subvencioniranje te izvedbe šole v naravi s strani ministrstva.

Odločitev, katero šolo v naravi se lahko subvencionira iz teh sredstev, sprejme vodstvo šole.

Za izvedbo te šole v naravi ni možno uveljavljati dodelitve sredstev iz šolskega sklada.

Dokument Oblika PDF Oblika DOCX
Vloga za subvencioniranje* šole v naravi (ministrstvo) PDF oblika vloge DOCX oblika vloge

4 Šolska prehrana

Več informacij o šolski prehrani lahko preberete tu.

1. Prijava

Učenec se mora vsako šolsko leto znova prijaviti na šolsko prehrano na predpisanem obrazcu. Obrazec učenci prejmejo v juniju. Izpolnjen obrazec je potrebno vrniti do 20. junija. Obrazec se izpolni za prihodnje šolsko leto.
Če obrazca ne vrnete, s 1. septembrom učenec ni več prijavljen na prehrano.

Brez prijave učenec ne more uveljavljati subvencije prehrane, ki mu sicer pripada z odločbo CSD o pravicah iz javnih sredstev.

Vkolikor učenec želi koristiti obroke samo posamezne dni v tednu, je potrtebno izpolniti tudi
obrazec “3. Prijava na šolske obroke”.

2. Preklic prijave

Prijavo lahko kadarkoli prekličete. Preklic velja naslednji dan od prejema preklica. Preklic prijave se opravi s predpisanim obrazcem.

Dokument Oblika PDF Oblika DOCX
Pravila o šolski prehrani PDF oblika  
1. Prijava na šolsko prehrano za tekoče šolsko leto PDF oblika DOCX oblika
2. Preklic prijave na šolsko prehrano PDF oblika DOCX oblika
3. Prijava na šolske obroke PDF oblika DOCX oblika

5 Status učenca

Pridobitev statusa lahko predlagajo starši učenca. O dodelitvi statusa odloči ravnatelj. Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. Šola s pravili podrobneje uredi postopek za pridobitev statusa.

  • Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.
  • Status učenca vrhunskega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma državne nagrade s področja umetnosti.
  • Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.
  • Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.

O dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa odloči ravnatelj na predlog staršev učenca. Pred tem si v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

 

Starši oziroma skrbniki najprej izpolnijo predlog za pridobitev statusa učenca. Če so pogoji za pridobitev statusa izpolnjeni, se uredi prilagajanje šolskih obveznosti s pisnim dogovorom med šolo in zakonitimi zastopniki. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.

Dokument Oblika PDF Oblika DOCX
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti Osnovne šole Poljane PDF oblika  
Predlog za pridobitev statusa učenca PDF oblika DOCX oblika
Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti PDF oblika DOCX oblika

6 Prepis učenca, odložitev všolanja, izpis, šolanje na domu in soglasje za zbiranje, obdelavo in objavo osebnih podatkov

Dokument Oblika PDF Oblika DOCX
Prepis učenca iz ene na drugo šolo PDF oblika DOCX oblika
Vloga za odložitev všolanja v 1. razred za eno leto PDF oblika vloge DOCX oblika vloge
Izpis učenca iz šole PDF oblika DOCX oblika
Obvestilo o izobraževanju na domu PDF oblika vloge DOCX oblika vloge
Soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov (za čas šolanja otroka) PDF oblika  
Soglasje za obdelavo osebnih podatkov (za tekoče šolsko leto) PDF oblika  

7 Vloge na Občini Gorenja vas – Poljane

Dokument Oblika PDF Oblika DOCX
Vloga za dodelitev denarne socialne pomoči-Občina Gorenja vas-Poljane   DOCX oblika vloge

 

(Skupno 5.496 obiskov, današnjih obiskov 1)