Naziv KULTURNA ŠOLA podeljuje Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije osnovnim šolam, ki imajo po obsegu in kvaliteti nadpovprečno razvito kulturno dejavnost ter delujejo kot žarišče kulture v kraju.

Osnovna šola Poljane si je skupaj s Podružnično šolo Javorje prvič pridobila naziv Kulturna šola v juniju 2012 za dobo treh let.

Po preteku dobe treh let je Osnovna šola Poljane s Podružnično šolo Javorje ponovno kandidirala in skladno s posredovano dokumentacijo in razpisnimi pogoji, zadostila vsem kvantitativnim in kvalitativnim kriterijem, ki jih je preučila in ocenila 7-članska strokovna komisija.

Komisija je ocenjevala:

  • kulturno delovanje na vsaj petih področjih v zadnjih treh letih
  • razvejanost kulturnih področij; (navedenih 15 delujočih kulturnih skupin, oziroma zasedb)
  • število vključenih učencev v redne in obšolske kulturne dejavnosti; (vključenih nad 50% učencev, velik delež pevskih zborov)
  • udeležbo in doseganje vidnih rezultatov na selekcioniranih revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih na lokalni, območni, regionalni, državni in mednarodni ravni; (popisanih 43 nastopov)
  • obseg izvedenih kulturnih dogodkov za notranjo/šolsko in zunanjo javnost; (popisanih 50 pomembnejših kulturnih dogodkov)
  • način in obseg spodbujanja mentorskega dela za kulturna in umetniška področja (vpisanih 6 izobraževanj naših učiteljic in učiteljev)
  • obseg povezovanja med različnimi področnimi dejavnostmi ter med različnimi šolami oz. drugimi kulturnimi institucijami v skupne kulturne projekte.

OŠ Poljane je tako na podlagi ocenjevanja kriterijev dosegla ustrezno raven točk in si pridobila naziv ”Kulturna šola” do leta 2024.

Sodeč po številnih nagrajenih delih, ki jih mentorice pošiljajo na natečaje, po priznanjih, ki jih mentorji in učenci prejemajo za raziskovalne in projektne naloge, in bučnih aplavzih, ki so jih deležni naši nastopajoči učenci, se bomo za ta naziv lahko potegovali tudi v prihodnje.

Majda Bernik, koordinatorica na šoli

(Skupno 235 obiskov, današnjih obiskov 1)