Gibanje Mladi raziskovalci za razvoj Poljanske doline mlade spodbuja k raziskovanju, inovativnosti in ustvarjalnosti s ciljem, da razvijejo svoje sposobnosti, pridobijo nova znanja in izkušnje, se vključijo v timsko delo, se srečajo z novimi ljudmi, se predstavijo širši javnosti (javni nastop), pridobijo spretnosti pri predstavitvi svojega dela, pridobijo dodatne možnosti za pridobitev štipendije in vpis v šolo ter krepijo samozaupanje in osebno zadovoljstvo. Pri delu jim pomagajo mentorji in somentorji.

Osnovna šola Poljane že od šolskega leta 2005/2006 sodeluje v projektu MLADI RAZISKOVALCI ZA RAZVOJ POLJANSKE DOLINE. Naši učenci vsako šolsko leto izdelajo tematsko različne raziskovalne naloge, ki segajo na področja zgodovine, etnologije, ekologije, sociologije, geografije, matematike, računalništva itd.

Razpis in prijava za tekoče šolsko leto

Dokument PDF – Acrobat Reader DOCX – MS Word
Razpis PDF oblika
Prijavnica PDF oblika DOCX oblika

Naloge po šolskih letih

(Skupno 528 obiskov, današnjih obiskov 1)