V OŠ Poljane je bil s sklepom sveta zavoda dne 3. 3. 2009 ustanovljen Šolski sklad. Namenjen je financiranju dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, za nakup nadstandardne opreme in zviševanje standarda pouka oz. se ne financirajo iz javnih sredstev. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij in drugih virov.

Upravni odbor

Sklad upravlja upravni odbor v sestavi:

Predsednica: Ana Plestenjak

Člani: Matej Milnar, Marko Možina, Petra Oblak, Jožefa Maček, Polona Zupan in Marta Gornik.

Vsi starši in ostali donatorji ste lepo povabljeni na vse prireditve šole in vrtca, saj bomo tako s skupnimi močmi omogočili vsem učencem, da se enakovredno vključijo v vse šolske in obšolske dejavnosti.

Zato vas, dragi starši in donatorji, obveščamo, da lahko kadarkoli namenite del sredstev v šolski sklad OŠ Poljane na številko 01227-6030650456.

Sklic: 00 2950-800 šola ali 00 2950-850 vrtec.

Zahvaljujemo se vam, da ste prebrali te vrstice in za vaš morebitni prispevek v šolski sklad.

 

Povezave

Predpisane obrazce dobite na povezavi do obrazcev in vlog.

 

Poročila šolskega sklada