Prometni režim v okolici šole

Nov prometni režim v okolici šole velja od 6. novembra 2017 dalje.

  1. Šoferji avtobusa in kombiniranih motornih vozil ustavljajo na skrajnem robu, na avtobusni postaji, tako da je možno peljati mimo.
  2. Učenci, ki pridejo predčasno oziroma tisti, ki čakajo na prevoz, se lahko zadržujejo samo pri dežurnem učitelju, ki skrbi za učence vozače.
  3. Učenci vozači se odpravijo iz šole do mesta vstopa v avtobus ali kombi pet minut pred odhodom le-teh.
  4. Učenci vozači vstopajo ali izstopajo v vozila izključno na mestu, ki  je označeno  – AP.
  5. Starši učencev od 2. do 9. razreda, ki sami pripeljete otroke v šolo, poskrbite za varen prihod v šolo – ustavljajte na označenem mestu – AP.

Parkirišče pred krožiščem in pri igrišču je namenjeno delavcem, zaposlenim v Osnovni šoli Poljane.

 

Šolski okoliš

Šolski okoliš je natančno določen z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Poljane, ki ga je sprejel in potrdil občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane.

Vključuje naselja v naslednjih krajevnih skupnostih:

• KS Poljane,
• KS Javorje,
• KS Log.

Zagotovovljen prevoz

Učenci matične šole, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, imajo zagotovljen prevoz v šolo in iz šole.

Varna pot v šolo

Učenci naj v šolo prihajajo pravočasno po stari cesti skozi Poljane. Veliko pozornost namenite prehodu čez glavno cesto iz smeri Hotovlja, Predmost in pri sestopu iz avtobusa. Učenci prvega razreda naj nosijo okoli vratu rumeno rutko. Te učence večkrat pospremite do šole in jih poučite o nevarnostih, ki prežijo nanje na poti v šolo. V mraku naj nosijo svetla odbojna telesa (kresničke).

(Skupno 6.483 obiskov, današnjih obiskov 1)