Svetovalna služba Karierna orientacija-vpis v srednje šole Nadarjeni učenci Prostovoljstvo Za učence Za starše Status učenca

Prostovoljstvo poteka na naši šoli od šolskega leta 2011/2012.

Pomoč nudijo učenci od 6. do 9. razreda, praviloma se jih vključi preko 20 %. Ti učenci pomagajo mlajšim učencem pri domači nalogi, morebitnih učnih težavah, z njimi preživljajo čas, jim berejopravljice, pripovedujejo, jih spremljajo v telovadnici …

Pomoč se je izvaja po pouku, pri urah podaljšanega bivanja, predvsem v času, ko učenci delajo domače naloge. Strokovni delavci v OPB in svetovalna delavka se posvetujejo in ugotovijo dejansko situacijo oziroma potrebe, določijo dneve, ure in število potrebnih prostovoljcev. Prostovoljci prihajajo v skupine praviloma za eno šolsko uro. Pomoč nudijo učencem od 1. do 5. razreda. Z učitelji podaljšanega bivanja je dogovorjeno, da jim določijo delo in naloge. S prostovoljci se svetovalna delavka srečuje, kjer preverja stanje, motivacijo in rešujejo morebitne težave.

Nekateri učenci sodelujejo tudi v projektu Simbioza, kjer pomagajo starejšim občanom pri usvajanju računalniškega znanja, v projekt so vključeni tudi nekateri zaposleni.

Skupaj z vrtcem sodelujemo tudi v akciji Pokloni zvezek, kjer zbiramo zvezke in šolske potrebščine, ki jih predamo Župnijski karitas Škofja Loka.

(Skupno 156 obiskov, današnjih obiskov 1)