SPLOŠNO

Mednarodna organizacija UNESCO je po drugi svetovni vojni organizirala gibanje za načrtno vplivanje na mlade ljudi, da bi v njihovih glavah in srcih krepili znanje in pripravljenost za medsebojno sprejemanje in prijateljsko povezovanje. Unesco je spodbudil organizirano povezovanje med šolami, njihovi programi, učenci in učitelji.

Zveza UNESCO ASPnet (UNESCO Associated Schools Project Network) je nastala z namenom, da bi se šole med seboj povezovale in skupaj uresničevale temeljni UNESCO ASPnet cilj: da bomo združeni s skupnimi močmi uveljavljali kulturo miru in nenasilja, da bomo skrbeli za našo kulturno in naravno dediščino, da se bomo vsako leto spomnili mednarodnih dni in let, določenih s strani UNESCA, predvsem pa se naučili skrbeti za ohranitev  našega skupnega doma – planeta Zemlje.

V Sloveniji je bila prva šola vključena v mrežo Unesco šole ASP net leta 1992.

OŠ POLJANE

Naša šola se je projektu pridružila v šolskem letu 2007/2008 kot pridružena članica s središčem v Mojstrani.

V šolskem letu 2011/2012 je naša šola izpolnjevala vse pogoje in pridobila NACIONALNI STATUS UNESCO ŠOLE.
Listino je prejela 7. 12. 2012 na 14. srečanju Unesco šol. Več o tem pomembnem dogodku na tej povezavi.

V okviru programa Unesca na naši šoli organiziramo različne dejavnosti, ki so smiselno razporejene čez vse leto. Vključujemo se v projekte, razpisane v okviru mreže, ter se vsako leto spomnimo tudi mednarodnih dni in let, določenih s strani Unesca. Vse informacije o Unescu, nacionalnih projektih ter članih so dostopne na tej povezavi.

 

Cilji projekta in glavne naloge:

OŠ Poljane se trudi v vse svoje projekte vključiti štiri Delorsova načela, ki zavezujejo vse članice mreže Unesco šol:

 • Učiti se, da bi vedeli.
 • Učiti se, da bi znali delati.
 • Učiti se, da bi znali živeti skupaj.
 • Učiti se biti.

UNESCO ASP net ima tudi konkretne projekte in naloge:

 • obeleževanje mednarodnih spominskih dni, let in desetletij,
 • vzgoja za mir, strpnost in nenasilje,
 • skrb za zdravo in prijazno okolje,
 • skrb za kulturno dediščino,
 • medsebojno povezovanje in hkratno ohranjanje lastne identitete.

Šolska koordinatorica:

Mateja Nastran, učiteljica slovenščine

Kontakt: mateja.nastran@sola-poljane.si

Načrt dela v šolskem letu 2021/2022

Prioritetna tematska področja ASPnet se skladajo s cilji trajnostnega razvoja še posebej ciljem točke 4.7 četrtega cilja trajnostnega razvoja – Izobraževanje 2030 (SDG 4 – Education 2030):

 • pripadnost globalni skupnosti in kultura miru ter nenasilja,
 • trajnostni razvoj in trajnostni življenjski slog,
 • medkulturno učenje in spoštovanje kulturne raznolikosti in dediščine.

Tem smernicam sledimo tudi pri oblikovanja letnega načrta dejavnosti Unesca na šoli, pri čemer so glavni cilji:

 • obeleževanje mednarodnih spominskih dni, let in desetletij,
 • vzgoja za mir, strpnost in nenasilje,
 • skrb za zdravo in prijazno okolje,
 • skrb za kulturno dediščino,
 • medsebojno povezovanje in hkratno ohranjanje lastne identitete.

Šola skladno s pravili mreže uporablja logotip Unesco šole, po novem pa je opremljena tudi z enotno tablo, ki je pritrjena na vidnem mestu in na kateri je uradni logo ASPnet.

Glede na pogoje za ohranitev članstva v ASP mreži Unesco šol (28. člen Pravil delovanja slovenske mreže Unesco pridruženih šol, dostopno na: http://www.aspnet.si/o-mrezi/pravila.html) v šolskem letu 2021/2022 načrtujemo dejavnosti, navedene v tabeli (po mesecih). Realizacija načrtovanih dejavnosti je odvisna od zdravstvenega stanja na ravni države ter drugih dejavnosti na šoli.

 

DEJAVNOST KRAJ IZVEDBE ČAS IZVEDBE VODJA/SODELUJOČI
oddaja letnega delovnega načrta in opis predvidenih dejavnosti september 2021 šolska koordinatorica
predstavitev ASPnet in dejavnosti v sklopu mreže na šolski spletni strani vse leto šolska koordinatorica
obveščanje šolske in lokalne skupnosti o članstvu v ASPnet vse leto posamezni učenci, šolska koordinatorica
sodelovanje v nacionalnem vodilnem projektu Dediščina v rokah mladih. Mladi posvojijo spomenik. Semič September/oktober 2021(Teden kulturne dediščine) 2–3 učenci,šolska koordinatorica
obeležitev mednarodnega dneva pismenosti OŠ Poljane 8. september 2021 posamezni učenci, šolska koordinatorica
obeležitev mednarodnega dneva miru OŠ Poljane 21. september 2021 posamezni učenci, šolska koordinatorica
obeležitev svetovnega dneva učiteljev OŠ Poljane 5. oktober 2021 šolska skupnost
izobraževanje za koordinatorje Unesco šol Radenci 12.–13. november 2021 šolska koordinatorica
obeležitev svetovnega dneva boja proti aidsu OŠ Poljane 1. december 2021 Barbara Tavčar,šolska skupnost
sodelovanje v projektu Stara igr(ač)a za novo veselje OŠ Poljane december 2021 Mirjam Rožič Pfajfar
sodelovanje v projektu Obudimo pisanje pisem OŠ Poljane vse leto Maja Trček
sodelovanje v projektu Moder stol – nekdo misli nate OŠ Poljane Posamezni učenci, Mihaela Žakelj Ogrin
Ex tempore: Z ustvarjanjem povezujemo OŠ Davorina Jenka (Cerklje na Gorenjskem) februar 2022 2–3 učenci,Mihaela Žakelj Ogrin
sodelovanje v projektu Učenec poučuje: Slovenija – moja dežela OŠ Poljane 5. 10. 2021
sodelovanje v projektu Skupaj z nami: sadje in zelenjava: sadje in zelenjava – dar narave OŠ Poljane učitelji predmetne stopnje
sodelovanje v projektu Skriti kotički mojega kraja OŠ Poljane
sodelovanje v projektu Pletemo niti mreže z multikulti jezikanjem OŠ Poljane 1. 10. 2021 Rok Kržišnik, Barbara Levstek, Anka Tušek, Mateja Nastran
sodelovanje v projektu Kralj Matjaž pod goro Peco OŠ Poljane Mihaela Žakelj-Ogrin
oddaja letnega poročila o delu šole junij 2022 šolska koordinatorica

 

Povezava na arhiv objav Unesco

(Skupno 430 obiskov, današnjih obiskov 1)