Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021
Datum objave: 01. 11. 2020

Datum zaključka: 30. 06. 2021

Status: Zaključen

Kontaktna oseba: Metka Debeljak, ravnateljica

Vsebina projekta:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, je objavilo JAVNI RAZPIS »PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2021«. Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in predstavlja poseben ukrep na trgu dela, ki je prilagojen ciljnim skupinam na področju vzgoje in izobraževanja.

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa, in sicer:

o    sklop A – »Pomočnik vzgojitelja začetnik« in

o    sklop B – »Učitelj začetnik«.

Namen javnega razpisa v okviru sklopa B – UZ je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Naš zavod je kandidiral na razpis z eno kandidatko. Na razpisu smo bili uspešni, zato smo s 1. 11. 2020 sklenili pogodbo za obdobje osmih (8) mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelj kemije in biologije. Sredstva so zagotovljena s strani MIZŠ, v okviru projekta;  sredstva za nadaljnjih  6 mesecev pa so prav tako  zagotovljena s strani MIZŠ v okviru potrjene sistemizacije.

Izbrana kandidatka:

o    Tina Erznožnik, zaposlena v OŠ Poljane , mentor: Bojana Lenar, prof. ke., bio

Kandidatka bo pridobivala vzgojno-izobraževalne izkušnje in opravile vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja.

Metka Debeljak, ravnateljica

 

 

(Skupno 164 obiskov, današnjih obiskov 1)