Polni naziv poziva: Javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024

Objava razpisa: 12. 4. 2024 na spletni strani sklada

Rok prijave: Od 22. 4. 2024, od 9.00 do 22. 6. 2024 oz. do razdelitve razpoložljive računalniške opreme. Vloge oddane pred 22. 4. 2024 bodo zavržene.

Predmet razpisa: je dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024.

Pogoji za pridobitev:

Na javni poziv se lahko prijavi vlagatelj, ki na dan objave javnega poziva izpolnjuje oba pogoja:

  1. je upravičenec do otroškega dodatka, uvrščen v prvi dohodkovni razred;
  2. ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.

Način oddaje vlog: Na vlogi je potrebno izpolniti vsa obvezna polja, jo podpisati in poslati po pošti ali vložiti osebno na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana. Na kuverti naj bo pripis: »Vloga za 1. javni poziv MIRO«.

Več informacij:

https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/miro

(Skupno 62 obiskov, današnjih obiskov 1)